Podpora pracovných miest v spoločnosti Kaštieľ Patrovec s.r.o.

Stav projektu:
Projekt bol spustený v októbri 2019

Kontakt pre projekt: 
projekt@kastielpatrovec.sk

Aktivity:
Relaizácia hlavných aktivít projektu so začiatkom November 2019

Ďalšie informácie:
…..

 

www.esf.gov.sk

www.ia.gov.sk

www.employment.gov.sk

Informácie o novinkách