História

Náš prekrásny kaštieľ je opradený bohatou históriou.

Tento čarovný kaštieľ dal postaviť markgróf Alexander Pallavicini v katastrálnom území obce Veľká Hradná.

Po ukončení výstavby v roku 1939 kaštieľ zariaďoval secesným nábytkom, čínskym porcelánom, krištáľovým sklom, strieborným stolovacím servisom, poľovníckymi príbormi, benátskymi zrkadlami i obrazmi. Slávnostné otvorenie sa konalo za účasti jeho rodiny a vzácnych hostí na päťdesiate výročie jeho narodenín v roku 1940.

Kaštieľ mal po jeho smrti v roku 1941 zdediť jeho synovec Alexander Mária Alfons, avšak majetok bol kúpený na úver, ktorý nebol splatený a zostal ako dlh voči Česko – Slovenskému štátu.

 

 

 

Ku koncu 2. svetovej vojny bol kaštieľ neobývaný a počas Slovenského národného povstania v rokoch 1944-1945 bol dokonca rabovaný neznámymi páchateľmi. Krátky čas po skončení 2. svetovej vojny bývali v kaštieli dve rodiny: JUDr. Holényi a jeho brat chirurg MUDr. Holényi Ľudovít z východného Slovenska.

Po 2. svetovej vojne podľa Benešovských dekrétov bol celý majetok markgrófa Pallaviciniho znárodnený a v kaštieli boli postupne umiestnené rôzne inštitúcie: Sídlo Slovenských skladateľov, riaditeľstvo Štátnych lesov, lesnícke učilište, rekreačné stredisko mládeže a v neposlednom rade Škola v prírode s celoročnou prevádzkou.

V minulosti v priestoroch kaštieľa poľovnícke spoločnosti priľahlých obcí organizovali každý rok veľkolepé tanečné zábavy s kultúrno-zábavným programom až do roku 1989.

Informácie o novinkách