Cookies

Na tejto webovej stránke sa používajú nasledovné typy cookies:
 

  • Relácia cookies: cookies, ktoré sú dočasné a používajú sa na zlepšenie používania webovej stránky.
  • Časovo obmedzené cookies: Google Analytics sa používa na zhromaždenie štatistík o používaní webovej stránky. Sobi nepoužíva cookies na vašu identifikáciu ani na žiadne iné účely, okrem tých, ktoré sú popísané v tejto časti Použitie cookies.
 
Pre viac podrobností o cookies používaných na tejto webovej stránke, pozri tabuľku nižšie.
 
Typ cookie Popis cookie Doba uloženia
Google Analytics;
cookies tretej strany na umožnenie používania štatistík.
Používajú sa nasledovné cookies Google Analytics:  
  __utma: identifikuje konkrétnych návštevníkov (pre webový prehliadač je uložený konkrétny kód). 2 roky
  __utmb: používa sa na vytváranie štatistík o používaní webovej stránky. Ukladá informácie o aktuálnych návštevách webovej stránky. 30 minút (od poslednej aktualizácie)
  __utmc: používa sa na určenie toho, či je návšteva nová alebo pokračujúca. Cookie je iba pre aktuálnu návštevu a bude vymazaný pri zatvorení prehliadača.
 
Iba cookie relácia
  __utmv: používa sa na určenie kategórie návštevníka, napr. v závislosti od toho, ako návštevník na webovú stránku vstúpil. 2 roky
  __utmz: používa sa na vytvárenie štatistík o tom, odkiaľ návštevník vstupuje na webovú stránku.
 
2 roky

Informácie o novinkách